×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
Temel Politikalar & Öncelikler
Temel Politikalar & Öncelikler

Temel Politikalar ve Öncelikler

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tarafından Hazırlanan “Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi”

-Kalkınma Planları ve Yılı Programı,

-Orta Vadeli Program,

-Orta Vadeli Mali Plan,

-Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eki Eylem Planı

-Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımızın 2020-2024 Stratejik Planı

- Daire Başkanlığımızda yürütülen faaliyetlerin zamanlı, eksiksiz ve aksamadan yürütülmesi,

- Akademik Takvim ve Yıllık Çalışma Takvimi ile iş planı doğrultusunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından istenen bilgilerin ulaştırılması,

- Çalışanların bilgi düzeyini ve yapılan işin kalitesini artırmak

- Karar alma ve uygulamada çalışan personelin katılımının ön planda tutmak ve sorumluluk vermek,

- Çalışanların yenilikler ve değişiklikler konusunda bilgilendirilmesi ve uygulamanın da bu çerçevede yürütülmesine yönelik çalışmalar

- Koordineli ekip çalışmasını ve organizasyonun işlerliğini maksimum düzeye çıkarmak.

- Mevzuatta gerekli olan düzenleme ve güncellemelerin yapılması, önceliklerimiz olarak sıralanabilir.