×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
Deprem Bölgesinde Bulunan Üniversite Öğrencilerinin Özel Öğrencilik İşlemleri


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 07/09/2023 tarihli ve 60024 sayılı yazısı gereği, 06 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde bulunan üniversitelere ait binaların depremden etkilenme durumları ve öğrencilerin barınma olanakları göz önünde bulundurularak eğitim öğretim süreçleri 5 Eylül 2023 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında görüşülmüş ve Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerindeki üniversitelerde 2023-2024 eğitim ve öğretim yılına mahsus olmak üzere;

kayıtlı oldukları programla eşdeğer ve öğretim dili aynı olan diğer devlet üniversitelerindeki programlarda özel öğrencilik (Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin özel öğrencilik hükümlerine tabi olmadan) hakkı verilmesine karar verilmiştir.

Bu doğrultuda anılan üniversite öğrencilerinden uzaktan öğretim ve/veya yüz yüze eğitim görecek tüm öğrencilerden şahsen dilekçe ile talepte bulunanlara kayıtlı oldukları programla eşdeğer ve öğretim dili aynı olan Üniversitemiz bünyesindeki programlara kayıtlarının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılmasına karar verilmiştir.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde bulunan üniversite öğrencilerinden Üniversitemizde 2023-2024 eğitim-öğretim yılında özel öğrenci olarak öğrenim görmek isteyenler, şahsen dilekçe ve öğrenci belgesi ile başvurarak bu haktan faydalanabilirler.


19 Eylül 2023 Salı