×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
Misyon & Vizyon
Misyon & Vizyon
MİSYON
Üniversitemiz birimleriyle eşgüdüm içerisinde çalışarak, birimimizle ilgili işlerde, tüm paydaşlarımıza güvenli, etkin, hızlı ve doğru bilgi ve/veya belge hizmetini sunmaktır.

VİZYON

Öğrenci odaklı, kolaylaştırıcı hizmet anlayışını benimseyen, belirlenen ilke ve değerler ışığında hareket eden, iş ve işlemleri teknolojik imkanlar dahilinde hızlı bir şekilde sonuçlandıran ve Üniversitemiz vizyonuna uygun, etkin bir birim olmak.


TEMEL DEĞERLERİMİZ

 • Atatürk ilkelerine ve Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerine sadakat,

• Milli ve manevi değerlere bağlılık,

• Etik değerlere bağlılık,

• Yapılan işlerde şeffaflık,

• Kaliteli hizmet,

• Birlik, beraberlik ve takım bilinci,

• Öğrenci odaklılık ve

• Etkili iletişim