×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
Eğitim & Öğretim
Eğitim & Öğretim

  Ön Lisans Öğretimi

Kayseri Üniversitesi'nde Ön Lisans Öğretimi; Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu, Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu, Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Bünyan Meslek Yüksekokulu, Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu, Pınarbaşı Meslek Yüksekokulu, Yahyalı Meslek Yüksekokulu, Yeşilhisar Meslek Yüksekokulu, İncesu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olmak üzere toplamda 11 Meslek Yüksekokulunda yapılmakta olup, süresi dört yarıyıldır. Bunun yanında lisans öğretiminin ilk dört yarıyılına ait dersleri başarı ile tamamladıktan sonra, daha ileriki yıllarda başarısızlık veya başka sebeplerle üniversiteden ayrılmak zorunda kalan öğrencilere, istekleri halinde, başarı ile tamamladıkları ilk dört yarıyıldaki dersleri kapsayan bir ön lisans diploması verilebilir.

Lisans Öğretimi
Kayseri Üniversitesi'nde Lisans Öğretimi; Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Develi Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi, Develi İslami İlimler Fakültesi ve Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi olmak üzere toplam 4 fakültede yapılmaktadır. Lisans öğretiminin süresi fakültelerde sekiz yarıyıldır.

Lisansüstü Öğretim
 Kayseri Üniversitesi'nde Lisansüstü Öğretim; Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde yüksek lisans ve doktora düzeyinde yapılmaktadır.

Yaz Okulu

Üniversitemizde öğrencilerin eğitim-öğretim olanaklarından yaz aylarında da yararlanmalarını sağlayarak eğitim-öğretimin verimliliğini artırmak, güz ve bahar yarıyılında başarısız oldukları dersler ile alamadıkları dersler için yeni imkan sağlamak ve başarılı öğrencilerin daha kısa sürede mezun olmaları amaçlanmaktadır. Diğer yükseköğretim kurumlarındaki öğrenciler de Üniversitemiz Yaz Okulundan yararlanabilmektedir.

Çift Anadal İkinci Lisans Programı

Fakülte ve dört yıllık yüksek okullarda anadal lisans programlarına devam eden başarılı öğrencilere aynı zamanda başka bir bölüm veya birimin eğitim-öğretim programına devam ederek ikinci bir lisans diploması alabilme veya aynı birim içinde başka bir lisans programına geçiş yapabilme imkanı sağlanmaktadır.

Yandal Programı

Üniversitemiz fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında önlisans veya lisans programlarına devam eden başarılı öğrencilere, kendi birimleri içerisinde aynı puan türüyle öğrenci alan farklı programları yandal olarak seçebilme imkanı verilmektedir.


Lisans Öğrencilerinin Lisansüstü Programlardan Ders Almaları

Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların son sınıfında öğrenim görüp içinde bulunduğu öğretim yılında mezun olabilecek durumdaki başarılı öğrenciler, "Lisans Öğrencilerinin Lisansüstü Programlarından Ders Almalarını Düzenleyen Esaslar" dahilinde ilgili enstitü kurulları kararı ile lisansüstü derslere yönetmelikler uyarınca ders kaydı Yaptırabilmektedir