×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında Diğer Üniversitelerin Yaz Okulundan Ders Alacak Öğrencilerimizin Dikkatine


Öğrenciler, Kayseri Üniversitesinde açılmamış olmak ve bir dönemde en fazla 16 AKTS sınırını aşmamak koşuluyla, Üniversitemiz Senatosunun belirlediği diğer üniversitelerin yaz okulunda veya yaz döneminde açılan dersleri alabilirler. Fakülteniz/Meslek Yüksekokulunuz Yaz Okulu Senato Kararlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Üniversitemiz dışında başka bir Üniversiteden yaz okulunda ders alacak öğrencilerimizin yaz okuluna gitmeden önce, ÖBİSİS (Öğrenci Bilgi Sistemi) üzerinden Yaz Okulu Talep Formunu doldurmaları ve ilgili bölüm başkanının onayına göndermeleri gerekmektedir. Yaz okulu sonunda intibaklar bahse konu forma göre yapılacağından formu doldurmayıp bölüm başkanına onaya göndermeden yaz okulundan ders alan öğrencilerimizin intibak işlemi yapılmayacaktır. Formların Bölüm Başkanlarına onaylatılması için son tarih 30 Temmuz 2021 Cuma günüdür.

Yaz okulu sonunda diğer Üniversitelerden alınan transkriptlerin Bölüm Başkanı tarafından onaylandıktan sonra intibak işlemleri yapılacaktır. Bölüm Başkanı tarafından onaylatılmayan transkriptlere intibak işlemi yapılmayacaktır.

Öğrencilerimizin mağdur olmamaları için konuya hassasiyet göstermeleri önem arz etmektedir. 


KAYÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı


28 Haziran 2021 Pazartesi