×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
2021-2022 Eğitim - Öğretim Yılı Ön Lisans ve Lisans Programlarına Yurtdışından Öğrenci Kabulü Başvuru Duyurusu

T.C.

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ

ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN

ÖĞRENCİ KABULÜ

(2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı)

 

A-GENEL İLKELER:

Başvuru yapacak adayların öncelikle;

 1. Türk liselerine denk bir okulun son sınıfında öğrenim görüyor veya mezun olması, 
 2. Aşağıdaki sınav türlerinden birinden taban ve üstünde puan almış olması gerekmektedir.

B- BAŞVURUSU KABUL EDİLECEK ADAYLAR:

 1. Yabancı uyruklu olanlar.
 2. Doğumla Türk vatandaşı olup da Türk vatandaşlığını kaybedenler ile Türk vatandaşlığını kaybedenlere talepleri halinde verilen mavi kart sahibi olduklarını belgeleyenler.
 3. Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenler (çift uyruklular).
 4. Ortaöğretiminin tamamını yurtdışında tamamlayan TC uyruklular.
 5. KKTC uyruklu olup, GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar.

 

BAŞVURU İÇİN KABUL EDİLEN TABAN PUANLAR

 1) Adaylardan başvuru için aşağıdaki sınavlardan alınan taban puanlar ve koşullar aranır.

 1. Kayseri Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Yönergesine göre “Devlet Üniversiteleri tarafından yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavlarından en az 50 puan almış olmak gerekmektedir.
 2. SAT 1 dan en az 1000 toplam puan, matematik puanı en az 500 puan,
 3. ACT (American College Testing) Karma, Matematik ve Bilimsel Mantık'tan en az 21 puan,
 4. GCE (General Certificate Examination / A Level Sertificate) Biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 3 A düzeyi Sertifikası,
 5. I.B. (International Baccalaureate) Uluslararası Bakalorya Diplomasına sahip ve başvuracağı bölüme göre diploma notu en az 28 olanlar,
 6. ABITUR (Alman Bakaloryası) sınavından en fazla 4 puan,
 7. FRANSIZ BAKALORYASI diplomasına sahip ve diploma notu en az 12/20 olanlar,
 8. ÜRDÜN ve FİLİSTİN'de yapılan TAWJÎHİ sınavından fen dalında (Scientific    Stream) tüm derslerden alınan sınav sonucunun 100 üzerinden en az 80 puan,
 9. LÜBNAN'da yapılan BAKALORYA (Baccalaureat Libanais) sınavında fen dalında (Scientific Stream) diploma notu en az 14/20 olanlar,
 10. AL-SAHADA-AL TAHANAWİYYA (Suriye, Libya Bakaloryası) , Fen Dalında (Scientific Stream), Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bölümleri için 240 üzerinden 180 puan, diğer bölümler için en az 170 puan,
 11. Çin Halk Cumhuriyeti'nde yapılan üniversite giriş sınavında (GAOKAO) başvurulan programın puan türünde 750 üzerinden en az 480 puan,
 12. Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Sınavında (TCS ) en az 50 puan,
 13. TÜBİTAK'ın tanıdığı ve katıldığı Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında altın, gümüş ve bronz madalya alanlar,
 14. Diplome Debirestan ve Pişdaneşgahi (İran); İran'da lise diploma notu (Diolome Debirestan) ortalaması en az 17/20 ve "Pişdaneşgahi" bitirme notu en az 17/20 puan,
 15. Kazakistan Ulusal Üniversite Testi; 120 Üzerinden en az 90 puan.
 16. Endenozya’da yapılan Uan (Ujian Akhir Nasional) Sınavından en az 60 puan,
 17. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Üniversiteye giriş sınavlarından geçerli puan alanlar,

2) Yukarıda adı geçmeyen sınavların taban puanları komisyonca karara bağlanır. 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 1. Lise diplomasının aslı ve lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan ya da Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığından alınacak "Denklik Belgesi"
 2. Sınav Sonuç belgesinin aslı,
 3. Pasaportun aslı ve Türkçe'ye çevrili noterden onaylı fotokopisi,
 4. Katkı payı ücretinin ilanda belirtilen ilgili bankaya ilan edilen miktarda yatırıldığını gösteren banka dekontu,
 5. Türkiye dışından gelen adayların ülkelerindeki veya en yakın Türk dış temsilciliklerinden; Türkiye'de bulunan adayların ise İl Emniyet Müdürlüklerinden alacakları "Öğrenim Vizesi",
 6. Uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil - Türkçe yeterlik belgesinin ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylanmış aslı,
 7. İkametgâh tezkeresi,
 8. Yabancı Uyruklular Kimlik Numarası,
 9. İki (2) Adet 4,5x6,0 ebadında fotoğraf (Fotoğraflar son 6 ay içerisinde, ön cepheden çekilmiş ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalı.), 

ÖNEMLİ NOT:

       Başvurular internet üzerinden yapılacağından, istenen belgeler ayrıca posta, faks veya e-mail olarak gönderilmeyecektir.

DEĞERLENDİRME VE YERLEŞTİRME ÜCRETİ: Yüztürklirası (100,00 TL)

       Halk Bankası Kayseri Erciyes Üniversitesi Şubesi nezdindeki 1000-04000030 numaralı hesabına yatırılacaktır. 

IBAN NO: TR95 0001 2001 2410 0004 0000 30 (İade edilmeyecektir.)

BAŞVURU TARİHLERİ:

25 Ağustos – 03 Eylül 2021 Mesai bitimine kadar (saat 17.00)

 BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 1. Adayların başvuruları Komisyon tarafından değerlendirilecektir.
 2. Yurtdışından öğrenci kabul başvurularında Üniversitemiz Değerlendirme ve Yerleştirme Komisyonu tarafından belirlenecek programlarda %10 ülke kontenjanı uygulanacaktır.
 3. Başvuruda kullanılacak taban puan katsayıları komisyon tarafından belirlenecektir.
 4.  2021 yılında yapılan Sınavların sonuçları geçerlidir.
 5. Kabul edilen adaylara Üniversitemiz tarafından kabul mektubu gönderilecektir. Adayların bu kabul mektubu ile ülkelerindeki (veya en yakın) Türkiye Büyükelçiliğine giderek “Öğrenim Vizesi” almaları gerekmektedir. Öğrenim vizesi Türkiye’ye giriş yapmak ve Üniversitemize kayıt yaptırmak için mutlaka gereklidir.
 6. Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi tamamen Kayseri Üniversitesinin önceliğindedir. Kayseri Üniversitesi kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Gerek görüldüğünde ek kontenjanlar da ilan edilebilir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez. Başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Başvuru koşullarını taşımadığı belirlenen adayların kayıtları iptal edilir.

 

ONLİNE BAŞVURU ve SONUÇ AÇIKLAMA ADRESİ   http://obp.kayseri.edu.tr

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Yurtdışından Öğrenci Kabulü Kontenjan Listesi İçin Tıklayınız.

2021-2022 eğitim-öğretim yılı yurtdışından öğrenci kabulü sonrasında yerleşen öğrencilerin yatıracakları Katkı Payı / Öğrenim Ücretleri tutarları için TIKLAYINIZ.
 


24 Ağustos 2021 Salı