×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
Ders Saydırma (İntibak) İşlemi


DERS SAYDIRMA (İNTİBAK) İŞLEMİ NEDİR?

 

Daha önceden bir yükseköğretim kurumunda kayıtlıyken başarılı olduğunuz ders/derslerden ya da yaz okulu, özel öğrenci, farabi, erasmus vs değişim programlarından almış ya da geçmiş olduğunuz dersleri şimdiki okuyacağınız bölümünüzdeki derslere saydırarak o derslerden muaf olmak için yapılan işlemdir.

 

DERS SAYDIRMA (İNTİBAK) NE ZAMAN YAPILIR?

Üniversiteye ilk kayıt işleminden itibaren 03 Ekim 2021 tarihine kadar ders saydırma (intibak) başvurusu yapılabilir.

 

ÖNEMLİ: Ders Saydırma (İntibak) işlemi Üniversite kayıt işleminden sonra 1 kere yapıldığından bu işlemi yaptırmayan öğrenciler intibak haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

 

 

DERS SAYDIRMA (İNTİBAK) NASIL YAPILIR ve SÜREÇ NASIL İŞLER?

Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler, (Önlisans ve Lisans Yönetmeliğinin 14. maddesi 6. bendine göre) daha önce yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları dersler için en geç güz döneminin başlamasını takip eden iki hafta içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na gelerek intibak işlemini başlatması gerekmektedir. İntibak işlemini başlatan öğrenciler ÖBİSİS üzerinden daha önceki öğrenimine ait ders bilgilerini ve notlarını sisteme girdikten sonra not durum belgelerini ve ders içeriklerini intibak komisyonlarına şahsen teslim etmek zorundadır.

 

Öğrencinin muaf olduğu dersler dikkate alınarak hangi yarıyıla intibaklarının yapılacağına ilgili yönetim kurulu karar verir. Birimler muafiyet ve intibak usul ve esaslarını belirleyebilirler. (Kayseri Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 14. Maddesi 6. Fıkrası)

Komisyon tarafından yapılan intibak işlemi sonunda öğrenciler ortaya çıkan intibak raporuna göre muafiyet alamadıkları dersleri almak ve başarılı olmak zorundadır.


13 Eylül 2021 Pazartesi