×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
Diğer Üniversitelerin Yaz Okulundan Ders Alan Öğrencilerin Ders Saydırma İşlemi


ÖBİSİS Üzerinden Yaz Okulu Başvurusu Yapan Öğrencilerin İzleyeceği Adımlar

Üniversitemiz Senatosunun belirlediği diğer üniversitelerin yaz okulunda ders alan öğrencilerimizin Öğrenci Bilgi Sistemi (OBİSİS) üzerinden online olarak yapmış oldukları başvuru neticesinde bölüm başkanınca onaylanmış olan derslere ait intibak işlemleri otomatik olarak açılmıştır. Öğrenciler ilgili üniversitelerden almış oldukları derslere ait notları Öğrenci Bilgi Sistemi (OBİSİS) üzerinden girerek intibak onayına göndermeleri gerekmektedir.

Onaya gönderdikten sonra ilgili öğrencilerin, yaz okulundan almış oldukları derslere ait notları gösteren transkript belgelerini intibak işlemlerinin yapılabilmesi için intibak komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.

Görsel Anlatım için

Diğer Üniversitelerin Yaz Okulundan Ders Almak için Bölüm Başkanına Şahsen Başvuran Öğrencilerin İzleyeceği Adımlar

Öğrenciler, Yaz okulu için Bölüm Başkanına onaylattıkları başvuru formu ve yaz okulundan aldıkları transkript ile Öğrenci İşlerİ Daire Başkanlığına başvuruda bulunmalıdır. Öğrenciler açılan intibak alanına transkriptteki ders/dersleri girip komisyon onayına göndermelidir.


16 Eylül 2021 Perşembe