×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında Diğer Üniversitelerin Yaz Okulundan Ders Alacak Öğrencilerimizin Dikkatine


Öğrenciler, Kayseri Üniversitesinde açılmamış olmak ve bir dönemde en fazla 16 AKTS sınırını aşmamak koşuluyla, Üniversitemiz Senatosunun belirlediği diğer üniversitelerin yaz okulunda veya yaz döneminde açılan dersleri alabilirler. Fakülteniz/Meslek Yüksekokulunuz Yaz Okulu Senato Kararlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Üniversitemiz dışında başka bir Üniversiteden yaz okulunda ders alacak öğrencilerimizin yaz okuluna gitmeden önce, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından “Yaz Okulu Talep Formunu” alıp doldurmaları ve ilgili bölüm başkanına onaylatıp, onaylı formu tekrar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına getirmeleri gerekmektedir. Yaz okulu sonunda intibaklar, bahse konu forma göre yapılacağından formu doldurmayıp bölüm başkanına onaylatmayan öğrencilerimizin intibak işlemi yapılmayacaktır.

Öğrencilerimizin mağdur olmamaları için konuya hassasiyet göstermeleri önem arz etmektedir.


10 Haziran 2022 Cuma