×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
2022-DGS Yerleştirme Duyurusu


2022 DGS yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitemiz programlarını kazanan adayların kayıt işlemleri 08-14 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.


E-DEVLET SİSTEMİNDEN KAYIT İŞLEMLERİ

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden  08-12 Eylül 2022 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir. E-devletten kayıt yaptıran öğrencilerimizin OBS sisteminden kayıt yaptırmasına gerek yoktur.

ONLINE KAYIT SİSTEMİ (OBS)’DEN KAYIT İŞLEMLERİ

            2022-DGS sonucuna göre, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında Üniversitemiz yükseköğretim programlarına girmeye hak kazanan adaylar kesin kayıt işlemlerini, 09-14 Eylül 2022 tarihleri arasında OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) https://obs.kayseri.edu.tr/ilkkayit adresine girerek yapacaklardır.

Online Kayıt Sistemi Kılavuzu için TIKLAYINIZ.

Askerlik durumu nedeniyle ÖBİSİS ve/veya E-Devlet sisteminden kayıt yaptıramayan erkek adayların bağlı bulundukları Askerlik Şubesinden alacakları “Yükseköğretime Kayıt Yaptırmasında Askerlik Yönünden Sakınca Yoktur” ibaresini içeren belge ile 2022- DGS sonuç belgesinde belirtilen kayıt tarihinde Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

DERS İNTİBAKI NASIL VE NE ZAMAN YAPILIR

Dikey Geçiş ile Üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilerin sadece yerleştiği sınava esas olan ön lisans programı öğrenimi sırasında alınan dersler üzerinden intibak işlemleri yapılacaktır. Söz konusu dersler için Üniversite kayıt tarihini takip eden iki hafta içerisinde Öğrenci işleri daire başkanlığına gelerek intibak işlemini başlatması gerekmektedir. İntibak İşlemi için gelen öğrencilerimiz ön lisans mezuniyetlerini gösterir e-devlet çıktısını da yanlarında getirmelidir.

İntibak işlemi kayıt işleminden sonra 1 kere yapıldığından bu işlemi yaptırmayan öğrenciler intibak haklarından vazgeçmiş sayılırlar. İntibak işlemini başlatan öğrenciler ÖBİSİS üzerinden daha önceki öğrenimine ait ders bilgilerini ve notlarını sisteme girdikten sonra not durum belgelerini ve ders içeriklerini intibak komisyonlarına şahsen teslim etmek zorundadır. Komisyon tarafından yapılan intibak işlemi sonunda öğrenciler bu rapor neticesinde almaları gereken dersleri almak ve başarılı olmak zorundadır.

KAYITLARLA İLGİLİ ÖNEMLİ DURUMLAR

  1. “31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi ile 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenler, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki maluller ile 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında şeref aylığı alanların çocuklarından” belgelemeleri durumunda katkı payı veya öğrenim ücreti alınmayacaktır.
  2. Online (OBS) veya e-devlet üzerinden kayıt yaptıran öğrencilerimizin ayrıca kayıt tarihlerinde Üniversitemize gelmelerine ve belge getirmelerine gerek yoktur.
  3. Belirtilen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

DGS-2022 Şartlı Kayıt

2022 yılı Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden önlisans öğrencilerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2022 DGS'de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilmeleri 11/08/2022 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında uygun bulunmuştur.

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

 

 


07 Eylül 2022 Çarşamba