×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
Temel Performans Göstergeleri
Temel Performans Göstergeleri
 

Temel Performans Göstergeleri

PG1.1.1: Daire Başkanlığı personelinin Öğrenci Bilgi Sistemi kullanımı konusunda yapılan eğitim sayısı. (Adet)

P.G.1.1.2: Daire Başkanlığı personelinin çalışma alanına giren konularla ilgili yapılan toplantı, seminer vb. hizmet içi eğitimlerin sayısı. (Adet)

P.G.1.2.1: Daire Başkanlığımız personeli ile yapılan sosyal etkinlik sayısı. (Adet)

P.G.1.3.1: Eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin yürütülen iş/işlemler ile yapılan güncellemelerin ilgililerine duyurulması için web sitesi duyurusu, kısa mesaj, e-posta sayısı. (Adet)

P.G.1.3.2: Öğretim elemanlarının, öğrencilerin, iç/dış paydaşlarımızın, Öğrenci işleri ile alakalı soracakları sorulara ve karşılaştıkları sorunlara online verilen destek sayısı. (Adet)

P.G.2.1.1: Katılım sağlanan online tanıtım fuar sayısı. (Adet)

P.G.2.1.2: Üniversite tercihleri öncesinde şehrin belirli bölgelerinde kurulan tanıtım standı sayısı. (Adet)

P.G.2.2.1: Daire Başkanlığımız Personeline programın modülleri bazında verilen eğitim sayısı. (Adet)

P.G.2.2.2: Danışman ve öğrencilerin yeni programa adapte olmasını, duyuru, video vb. araçlarla sağlamak

P.G.2.3.1 Danışmanlık yapılan yönergelerin sayısı (Adet)

P.G.2.3.2 Danışmanlık yapılan yönetmeliklerin sayısı (Adet)

P.G.2.3.3 Danışmanlık yapılan usul ve esasların sayısı (Adet)